Zlín zdenka@ideazone.cz 777010447

Kontakt

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová
předsedkyně IdeaZone, z.s.
organizátorka akcí, lektorka
zdenka@ideazone.cz
Mgr. Věra Stojar
předsedkyně Inspirace Zlín, z.s.
projektová manažerka
, lektorka
vera@ideazone.cz

Mgr. Ludmila Rumánková Mužikovská
rumankova@mashornolidecska.cz

Karolína Soukupová
asistentka
asistentka@ideazone.cz

Kde se klubové akce konají?

Naše Dílna (ukázat na mapě)
Zálešná I 4057, 760 01 Zlín

www.nase-dilna.cz

Sídlo/Korespondenční adresa

IdeaZone, z.s.
Lesní čtvrť III 6970, 760 01 Zlín

IČ 04365445