Zlín zdenka@ideazone.cz 777010447

O nás

Jsme tři holky, všechny máme zkušenost z neziskového sektoru a známe se z Klubu podnikatelek ze Zlínska, kde se vzděláváme v byznys tématech a propojujeme se s ostatními podnikatelkami.

Zdenka Barošová pochází ze sociální oblasti a od roku 2014 organizuje ve Zlíně vzdělávací a propojovací akce pro podnikatelky, vzdělává maminky na mateřské a pomáhá jim postavit se na vlastní nohy, pokud je láká podnikání a už se nechtějí vracet do práce.

Věra Stojarová organizuje akce od roku 2013 (tehdy ještě jako ředitelka Aktivně životem, o.p.s). Nyní působí v Inspiraci Zlín z.s. a zaměřuje se na výstavy, akce pro děti i dopělé, kulturní akce všeho druhu pro školy i firmy a věnuje se průvodcovství městem Zlín.

Ludmila Rumánková Mužikovská působí v ekofarmě Agrofyto spol, s.r.o., kde dělá marketing, organizuje obchod a PR akce: dny otevřených dveří, exkurze pro školy a školy apod. Mimo to vede skauty, je aktivní v tamní (místní) akční skupině… a je celá taková prostě akční.

Něco nesedí

Zdenka zjistila, že se jí na akcích pro podnikatelky stále častěji objevují zástupci neziskového sektoru, kteří se chtějí vzdělávat a profesionalizovat. A ačkoli se jimi absolvovaná témata dají aplikovat i na neziskový sektor, není to pro ně úplně ono, protože akce jsou primárně mířeny na podnikatelky. Tak si Zdenka začala pohrávat s myšlenkou, že některé akce překlopí do verze pro neziskovky… a zároveň v tu dobu Lidka, jako zástupce MAS Hornolidečska, začala poptávat akce, které probíhaly v Klubu podnikatelek a chtěla je realizovat právě pro členy MAS.

Věra dlouhodobě pociťovala, že se v regionu nemá kde vzdělávat a získávat informace v oblastech specifických pro neziskový sektor. Online se dá najít spousta věcí, ale něco je prostě lepší slyšet osobně, prodiskutovat, nechat si poradit. V klubu podnikatelek navštěvuje akce zaměřené na seberozvoj, komunikaci, práci na sociálních sítích apod., ale postrádá nabídku určenou přímo pro neziskovky: dotace, přeshraniční spolupráce, projekty… A taky ji zajímá, jaké další neziskovky v regionu působí, zda řeší to, co ona, s čím se perou a v čem by se organizace mohly vzájemně inspirovat.

Pátrání nad kávou

A tak se jednou sešly nad kávou a tohle všechno probraly. A začaly pátrat. Kdo v regionu působí, kdo nabízí vzdělávání pro neziskovky, kdo je sdružuje, podporuje, co jim kdo nabízí. A něco se našlo! S nadšením se domluvily schůzky. Výsledek rozpačitý. Nějaké platformy v regionu existují, nějak fungují, ale vzdělávání ani síťování neziskovkám nenabízí.

Na začátku ledna 2022 se setkaly také s náměstkyní hejtmana Zlínského kraje, paní Hanou Ančincovou, se kterou se shodly na tom, že vzdělávat se, propojovat a inspirovat se je v neziskovém sektoru potřeba stejně jako všude jinde. A že kraj těmto aktivitám fandí a to, že neprobíhají, když už tady nějaké platformy jsou, je prostě škoda.

Dotazník

A vznikl nápad: pojďme zjistit, jak to mají ostatní organizace. Vidí to stejně? Taky by se chtěly scházet? Vzdělávat se? Postěžovat si (a hledat řešení)? Udělat nějakou společnou akci, kde by se prezentovaly sobě navzájem i veřejnosti?

Zdenka a Věra vytvořily dotazník a ve spolupráci s Oddělením organizačních činností a neziskového sektoru Zlínského kraje jej rozeslaly organizacím regionu.

Cíl? Zjistit, zda organizacím něco chybí. A pokud ano, co to je. Zda se chtějí vzdělávat a v jakých tématech. Zda se chtějí scházet. Zda by měly zájem o kongres neziskových organizací. A zda by se zástupci organizací chtěli sejít a probrat to osobně.

A protože je třeba být připraven, kdyby náhodou zájem byl, tak Zdenka velmi rychle vytvořila jednoduchý web, Věra vymyslela logo, společně daly dohromady název a vizi. Pokud se potvrdí zájem, rozjet to můžem hned, není na co čekat. Pokud se zájem nepotvrdí, vše zůstane u ledu, připraveno na „jindy a jinak“ nebo na „nikdy“.

A jde se na to

Zájem v dotazníku byl velký. Tedy přesněji: nečekaný. Takže z kapacitních důvodů nebyl stanoven jen jeden, ale rovnou dva termíny úvodních akcí, kde jsme se setkali s těmi aktivními, kteří do toho chtějí jít, probrali jsme výsledky průzkumu a stanovili body, ze kterých vykřešeme akční plán. Co budeme dělat, jak, kdy. Pro koho a proč.

Nechceme ztrácet čas vysedáváním a planými řečmi. Takové nejsme a ani na to nemáme čas. Víme, o co nám jde a pokud se vám naše vize líbí, pojďte do toho s námi. Bude to jasné, akční, konkrétní.

Víte, proč se to podaří? Protože to dělat nemusíme, ale chceme. Vzdělávání a spolupráce = budoucnost a prosperita.

Zdenka & Věra & Lidka