Zlín zdenka@ideazone.cz 777010447

O nás

Jsme tři holky, všechny máme zkušenost z neziskového sektoru a známe se z Klubu podnikatelek ze Zlínska, kde se vzděláváme v byznys tématech a propojujeme se s ostatními podnikatelkami.

Zdenka Barošová pochází ze sociální oblasti a od roku 2014 organizuje ve Zlíně vzdělávací a propojovací akce pro podnikatelky, vzdělává maminky na mateřské a pomáhá jim postavit se na vlastní nohy, pokud je láká podnikání a už se nechtějí vracet do práce.

Věra Stojarová organizuje akce od roku 2013 (tehdy ještě jako ředitelka Aktivně životem, o.p.s). Nyní působí v Inspiraci Zlín z.s. a zaměřuje se na výstavy, akce pro děti i dopělé, kulturní akce všeho druhu pro školy i firmy a věnuje se průvodcovství městem Zlín.

Ludmila Rumánková Mužikovská působí v ekofarmě Agrofyto spol, s.r.o., kde dělá marketing, organizuje obchod a PR akce: dny otevřených dveří, exkurze pro školy a školy apod. Mimo to vede skauty, je aktivní v tamní (místní) akční skupině… a je celá taková prostě akční.

Něco nesedí

Zdenka zjistila, že se jí na akcích pro podnikatelky stále častěji objevují zástupci neziskového sektoru, kteří se chtějí vzdělávat a profesionalizovat. A ačkoli se jimi absolvovaná témata dají aplikovat i na neziskový sektor, není to pro ně úplně ono, protože akce jsou primárně mířeny na podnikatelky. Tak si Zdenka začala pohrávat s myšlenkou, že některé akce překlopí do verze pro neziskovky… a zároveň v tu dobu Lidka, jako zástupce MAS Hornolidečska, začala poptávat akce, které probíhaly v Klubu podnikatelek a chtěla je realizovat právě pro členy MAS.

Věra dlouhodobě pociťovala, že se v regionu nemá kde vzdělávat a získávat informace v oblastech specifických pro neziskový sektor. Online se dá najít spousta věcí, ale něco je prostě lepší slyšet osobně, prodiskutovat, nechat si poradit. V klubu podnikatelek navštěvuje akce zaměřené na seberozvoj, komunikaci, práci na sociálních sítích apod., ale postrádá nabídku určenou přímo pro neziskovky: dotace, přeshraniční spolupráce, projekty… A taky ji zajímá, jaké další neziskovky v regionu působí, zda řeší to, co ona, s čím se perou a v čem by se organizace mohly vzájemně inspirovat.

Tak jsme to daly dohromady

A vznikla platforma pro vzdělávání a setkávání neziskovek.
Co vy na to? Máte poptávku, nápad, tip? Sem s ním! Těšíme se na spolupráci.

Zdenka & Věra & Lidka