Zlín zdenka@ideazone.cz 777010447

Reference

2023

březen 2022

3x Workshop: Základy práce s Canvou

leden 2023

Workshop: Základy práce s Canvou

V lednu 2023 proběhly ve Vizovicích dva workshopy na téma Základy práce s Canvou. Akce byla původně určena pro zástupce neziskových organizací. Postupně se přidávali i další zájemci a mimo neziskovky se workshopu zúčastnili i pedagogičtí pracovníci, knihovnice, nebo starostky. Akce byla velmi zdařilá. Účastníci nejlépe hodnotili praktické procvičování přímo v prostředí Canvy. Spolupráce s Klubem neziskovek ze Zlínska byla naprosto bezproblémová. Již nyní plánujeme další společné akce.

Jan Malota
Projektový manažer MAP IIIMAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

2022

listopad 2022

Workshop: Jak vyfotit dobrou fotku mobilem

Na podzim roku 2022 jsme v rámci projektu zajistili našim partnerům workshop s fotografem Jaroslavem Rumánkem.

Díky kurzu – Jak vyfotit dobrou fotku jsme se naučili pracovat s fotoaparátem v telefonu. Naučili jsme se upravit expozici, nastavit kompozici foceného objektu a následně fotku zpracovat.  Jako velmi povedené hodnotím to, že lektor přímo streamoval na velké plátno to, co dělá na svém telefonu. Každý si aktivně zkoušel přímo na svém telefonu potřebná nastavení. Díky tomu, že si tohle všechno každý vyzkoušel na svém telefonu, si účastníci z kurzu odnesli již osvojenou praktickou dovednost, kterou zajisté využijí i v běžné praxi.

Marie Ryzová
Místní akční skupina Hornolidečska z.s.

březen – květen 2022

Workshop: Sociální sítě

Úspěšné školení CANVA nás „nakoplo“ k další spolupráci s Klubem neziskovek. Pro naše partnery se nám podařilo zajistit školení na téma Sociální sítě s Tomem Baďurou. Jednalo se už o náročnější workshop, kde se nám podařilo během tří odpolední rozlousknout jak, kdy a proč tvořit obsah na sociálních sítích. Drobnou komplikací byla rozličná úroveň znalostí i velmi široké spektrum působení našich účastníků (přidali jsme účastníky i z řad podnikatelských subjektů), přestože to bylo velice náročné, tak si s tím lektor uměl poradit ke spokojenosti všech.

Mgr. Ludmila Rumánková Mužikovská
Místní akční skupina Hornolidečska z.s.

2021

listopad 2021

Workshop: Základy práce s Canvou

V rámci projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS Hornolidečska jsme pro naše partnery projektu, ve spolupráci s Klubem neziskovek, zajistili školení CANVA. Jednalo se o velmi příjemné a přínosné odpoledne. Partneři, zástupci neziskových organizací, tak dostali příležitost naučit se graficky zpracovat své materiály, pozvánky, vizitky, letáčky aj. Nepochybujeme o tom, že jsou získané znalosti snadno využitelné v praxi, a že je budou účastníci efektivně, a přitom bez velkého úsilí maximálně využívat při své činnosti.

Mgr. Ludmila Rumánková Mužikovská
Místní akční skupina Hornolidečska z.s.